NTU

浏览人次: 8174

主任及副主任

系主任

吴 章甫

吴章甫  教授  

最高学历:美国华盛顿大学哲学博士

办  公  室:公卫大楼717室

联络电话:(02) 3366-8096

E-mail: changfu@ntu.edu.tw


副主任

Thumb %e8%91%a3%e9%88%ba%e7%90%aa2

董钰琪  副教授

最高学历:国立台湾大学哲学博士

办  公  室:公卫大楼634室

联络电话:(02) 3366-8064

E-mail: yuchitung@ntu.edu.tw

      
   Thumb  e7 a8 8b e8 98 8a e8 8f 81

程蕴菁  教授

最高学历:美国哈佛大学理学博士

办  公  室:公卫大楼634室

联络电话:(02) 3366-8019

E-mail: karenchen@ntu.edu.tw

     
   Thumb  e8 94 a1 e5 9d a4 e6 86 b2

蔡坤宪  副教授

最高学历:国立台湾大学哲学博士

办  公  室:公卫大楼739室

联络电话:(02) 3366-8103

E-mail: kunhtsai@ntu.edu.tw